AKTUALNOŚCI

Stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta kierunku lekarskiego  Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków 

Umowa o przyznanie stypendium dla studenta kierunku lekarskiego Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

w sprawie krzywdzących oskarżeń wobec naukowców Collegium Medicum UWM

 

 

Wobec fali oskarżeń, które pojawiły się w doniesieniach medialnych w stosunku do pracowników naszej Uczelni prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza i dr hab. n. med. Tomasza Waśniewskiego, prof. UWM związanych, zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, z domniemanymi nieetycznymi eksperymentami prowadzonymi na naszej Uczelni, Rada Dyscypliny przyjęła w dniu 19 kwietnia 2021 roku niniejsze stanowisko. 

Sprzeciwiamy się niesprawiedliwemu i pozbawionemu jakichkolwiek podstaw oskarżaniu naukowców naszej Uczelni, prowadzących niezależne badania mające na celu ratowanie życia i zdrowia chorych ludzi. Badania, o którym była mowa w szkalujących doniesieniach, prowadzone były – jak wszystkie inne na naszej Uczelni – w ramach obowiązującego prawa i za zgodą Komisji Bioetycznej UWM, ze szczególną wrażliwością związaną z tematami etycznymi.

Oskarżenia te są nie tylko nieprawdziwe, ale także krzywdzące dla lekarzy i naukowców. Za szczególnie szkodliwe i groźne uważamy podważanie zaufania społeczeństwa do lekarzy i naukowców oraz instytucji takich jak uniwersytety i szpitale w obecnym czasie pandemii. 

Wzywamy przedstawicieli władz Ministerstwa Zdrowia do pomocy w zdementowaniu absurdalnych oskarżeń, oraz do ochrony naszych naukowców i lekarzy, którym tysiące osób zawdzięczają życie i zdrowie przed wykorzystywaniem ich w walce politycznej.

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko - Przewodniczący                          

Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego

Prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska                                                

Prof. dr hab. Ewa Dzika                                                                           

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki          

Dr hab. n. med. Janusz Godlewski, prof. UWM                                      

Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Dr hab. n. med. Joanna Haraźna, prof. UWM

Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM

Lek. Łukasz Jaśkiewicz – przedstawiciel doktorantów

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc                                                                   

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski         

Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk

Prof. dr hab. Mariusz Majewski

Prof. dr  hab. n. med. Sergiusz Nawrocki 

Dr hab. n. med. Jerzy Romaszko

Dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj     

Dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM      

Dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM                

Prof. dr  hab. n. med. Tomasz Stompór                               

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPRASZAMY na szkolenie  fizjoterapeutów, farmaceutów  i diagnostów laboratoryjnych do realizacji  szczepień  ochronnych  przeciwko COVID-19 (podstawa prawna: art. 21c. ust. 2 i 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 1845, z późn. zm.)

Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza nabór na szkolenie praktyczne, w tym wykonywanie iniekcji uprawniające fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-19.

Szkolenie jest realizowane we współpracy z CMKP i Ministerstwem Zdrowia.

Osoby, które odbyły szkolenie w Module Teoretycznym cz. I i II oraz zaliczyły część teoretyczną z pozytywnym wynikiem testu końcowego mogą przystąpić do realizacji części praktycznej.

Część praktyczna szkolenia odbędzie się w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie al. Warszawska 30 10-082 Olsztyn. Program obejmuje zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe realizowane w warunkach symulowanych z wykorzystaniem trenażerów. Celem zajęć jest rozwinięcie praktycznych umiejętności wykonywania szczepień oraz zapoznanie się z procedurami pierwszej pomocy.

Zajęcia odbywać się będą w dniach:

  • 8 i 9 kwietnia 2021 r. od godziny 15:00
  • 15 i 16 kwietnia 2021 r.  od godziny 15:00
  • 29 kwietnia 2021 r.  od godziny 15:00

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: https://forms.office.com/r/1tSrGQYUNa

Osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy, zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu,  o terminie i godzinie szkolenia zostaną poinformowane drogą e-mailową lub telefonicznie.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu

mgr Iwona Wołosewicz
tel.503767926 lub 728323322,
e-mail: iwolosewicz@wp.pl