• Slide Background Image
  COLLEGIUM MEDICUM
 • Slide Background Image
  COLLEGIUM MEDICUM
 • Slide Background Image
  COLLEGIUM MEDICUM
 • Slide Background Image
  COLLEGIUM MEDICUM
JEDNOSTKI

COLLEGIUM MEDICUM UWM

Collegium Medicum UWM – jednostka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego ukierunkowana na kształcenie studentów w naukach medycznych. Collegium Medicum tworzą: Wydział Lekarski i Szkoła Zdrowia Publicznego.

W ramach studiów na Wydziale Lekarskim realizowane są zajęcia w oparciu o nowoczesne formy dydaktyczne takie jak nauczanie problemowe oraz zajęcia zintegrowane i wielodyscyplinarne.  Studenci nabywają umiejętności praktyczne już od pierwszego roku studiów także z udziałem pacjentów symulowanych i standaryzowanych, a zdobyta wiedza i posiadane umiejętności sprawdzane są m.in. podczas egzaminów standaryzowanych (OSCE – Objective Structured Clinical Examination).

Profil badawczy Szkoły Zdrowia Publicznego obejmuje badania w zakresie nauk o zdrowiu: pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa, dietetyki, zdrowia publicznego, biologii medycznej, chirurgii,  pulmonologii, onkologii, neurologii, psychologii i innych.

Dzięki Centrum Symulacji Medycznej studenci Collegium Medicum UWM zanim przystąpią do łóżek pacjentów, mogą ćwiczyć  wszystkie czynności medyczne na fantomach i w symulatorach w warunkach odpowiadających prawdziwym. W jednostce znajdują się m.in. sale dydaktyczne symulujące blok operacyjny, sale intensywnej terapii, SOR, symulator karetki, sala porodową, sala pielęgniarską i pracownia umiejętności chirurgicznych.

Funkcjonowanie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie można rozłożyć na trzy obszary. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych. Szpital przygotowuje również studentów Collegium Medicum UWM do wykonywania zawodu medycznego.

logo
zdjecie

LUDZIE PO PROSTU BOJĄ SIĘ PRZYCHODZIĆ DO SZPITALA. A RAK NIE POCZEKA.

O onkologii w czasach Covid-19 opowiada prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, Prorektor ds. Collegium Medicum UWM w Olsztynie.

CZYTAJ WIĘCEJ »

zdjecie

LEPIEJ POZNAĆ POWIKŁANIA KORONAWIRUSA

Collegium Medicum z milionowym grantem. Zespół, któremu przewodniczy profesor Marcin Mycko otrzymał na to ponad milion złotych z konkursowego grantu Narodowego Centrum Nauki.

CZYTAJ WIĘCEJ »

zdjecie

SZTURM NA KIERUNEK LEKARSKI: NAWET 42 OSOBY NA MIEJSCE

W statystykach dotyczących rekrutacji medycyna niezmiennie pozostaje w czołówce najbardziej obleganych kierunków studiów. Miejsc na kierunku lekarskim w roku akademickim 2019/2020 będzie o 312 więcej, niż przed rokiem.

CZYTAJ WIĘCEJ »

logo
logo

Galeria