Niekliniczne

Katedra Anatomii

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki

Sekretariat:
tel. (+48) 89 524 53 01

Katedra Biologii Medycznej

Kierownik:
prof. dr hab. n. biol. Ewa Dzika

Sekretariat:
tel. (+48) 89 524 61 16

Katedra Farmakologii i Toksykologii

Kierownik:
dr hab. n. med. Michał S. Majewski, prof. UWM

Sekretariat:
tel. (+48) 89 524 61 88

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Kierownik:
prof. dr hab. Mariusz Krzysztof Majewski

Sekretariat:
tel. (+48) 89 524 53 04

Katedra Histologii i Embriologii Człowieka

Kierownik:
dr hab. n. med. Janusz Godlewski, prof. UWM

Sekretariat:
tel. (+48) 89 524 53 06

Katedra Patomorfologii i Medycyny Sądowej

Kierownik:
dr hab. n. med. Konrad Ptaszyński, prof. UWM

Sekretariat:
tel. (+48) 89 524 61 85

Katedra Pielęgniarstwa

Kierownik:
dr n.med. Aleksandra Gutysz-Wojnicka

Sekretariat:
tel. (+48) 89 524 61 54

Katedra Położnictwa

Kierownik:
dr Natasza Tobiasz-Kałkun

Sekretariat:
tel. (+48) 89 524 54 54

Katedra Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc

Sekretariat:
tel. (+48) 89 524 53 28

Katedra Ratownictwa Medycznego

Kierownik:
dr Paweł Jastrzębski

Sekretariat:
tel. (+48) 89 524 56 96

Zakład ds. opiniowania