OLSZTYN GOSPODARZEM XI KONGRESU POLONII MEDYCZNEJ IV ŚWIATOWEGO ZJAZDU LEKARZY POLSKICH

Rok 2023 będzie rokiem szczególnym dla olsztyńskiej medycyny. To właśnie w sercu Warmii i Mazur, w czerwcu 2023 roku odbędzie się XI Kongres Polonii Medycznej połączony z IV Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich.

To ogromne wyróżnienie zarówno dla naszego regionu, jak i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który znalazł się wśród Sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie organizacji tego przedsięwzięcia.

Partnerami Kongresu są: Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, reprezentowana przez Prezes Zarządu dr Kornelię Król, Naczelna Izba Lekarska, reprezentowana przez Prezesa prof. dr hab. med. Andrzeja Matyję, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, reprezentowana przez Prezes lek. dent. Annę Lellę, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Krajowego Dariusza Bonisławskiego,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, reprezentowany przez Pana Rektora dr. hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM.

Przewodniczącą komitetu naukowego została prof. Maria Siemionow - polska chirurg plastyczna, pracująca w USA.

Wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podtrzymywania więzi lekarzy i naukowców identyfikujących się z polską kulturą i językiem. Kongres będzie okazją do spotkania wybitnych naukowców ze świata medycznego, polskiego pochodzenia oraz integracji i wymiany doświadczeń, która w efekcie przełoży się na pomoc pacjentom. Będzie to także jeden z elementów obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Prorektor ds. Collegium Medicum UWM w Olsztynie prof. Sergiusz Nawrocki, podkreślił, iż wyróżnienie Olsztyna zaszczytem organizacji Kongresu jest docenieniem pracy Pani dr Anny Lelli, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, intensywnie działającej w samorządzie lekarskim. Prorektor zauważył, iż do tej pory Olsztyn nie był gospodarzem tak wielkiego przedsięwzięcia - jest to ogromny zaszczyt, wyzwanie, ale również odpowiedzialność. Będzie to szczególna okazja do nawiązania więzi towarzyskich, odnowienia starych kontaktów, wymiany doświadczeń i rozwoju współpracy na wielu płaszczyznach.