Współpraca Polska - Litwa

Na mocy porozumień o współpracy zawartych w 2010 roku oraz 2017 roku przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Collegium Medicum, rozpoczęło współpracę naukowo-badawczą oraz dydaktyczną z Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu - Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) in Kaunas, Lithuania.

Koordynatorem działań jest prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, inicjator zawartych porozumień oraz Kierownik Katedry Rehabilitacji i Ortopedii, Wydziału Lekarskiego.

Zgodnie z zapisami porozumienia z 2017 roku przedmiotem współpracy jest m.in.:

  • prowadzenie wspólnych badań naukowych,
  • wymiana wiedzy między pracownikami naukowo-dydaktycznymi,
  • wspólne publikowanie prac naukowych
  • wymiana studentów i pracowników akademickich.

Sprawozdanie ze współpracy