DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA „MŁODYCH NAUKOWCÓW”

nauka

W 2019 roku dr n. biol. Aleksandra Lipka z Katedry Ginekologii i Położnictwa  otrzymała stypendium Fulbright Senior Award (PL/2020/43/SR ) i będzie odbywała staż w Colorado State Unuversity, Ford Collins CO, USA. u Profesora Anthony. Dr Lipka jest czwartą osobą na UWM w Olsztynie i pierwszą na Wydziale Lekarskim, która uzyskała prestiżowe stypendium Fulbright Senior Award. 

Więcej na ten temat:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/aleksandra-lipka-stypendystka-fundacji-fulbrighta

kategoria