WSPÓŁPRACA Z LITEWSKIM UNIWERSYTETEM NAUK O ZDROWIU - LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (LSMU) IN KAUNAS, LITHUANIA

Na mocy porozumień o współpracy zawartych w 2010 roku oraz 2017 roku przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Collegium Medicum,  rozpoczęło współpracę naukowo-badawczą oraz dydaktyczną z Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu - Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) in Kaunas, Lithuania.

DANE O WSPÓŁPRACY POLSKO-LITEWSKIEJ

Dane o współpracy Polsko-Litewskiej

2017 rok

umowa o współpracy Collegium Medicum UWM w Olsztynie z Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) in Kaunas, Lithuania.

 

2018 rok

Materiały zjazdowe

  1. Lazauskas R., Kowalski I.M., Wojtkiewicz J., Miliauskas R., Stankevicius E.: Application of whole - body vibrations in medicine and sports. International Multidisciplinary Conference. Rehabilitation Yesterday – Today – Tomorrow. Lidzbark Warmiński, 19-20. October 2018: 81.

Projekt

ZATWIERDZONE PATENTY

1. Nitkiewicz Szymon, Maksymowicz Wojciech, Barczewska Monika, Siwek Tomasz, postępowanie w toku, Urządzenie do pomiaru siły odwodzenia i przywodzenia palców ręki człowieka, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, numer zgłoszenia: P.418791, 2019.

2. Nitkiewicz Szymon, Maksymowicz Wojciech, Barczewska Monika, Siwek Tomasz,  „Urządzenie do pomiaru siły przywodzenia i odwodzenia palców ręki człowieka”, Polska, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, P.415283, 2018.

3. Hydrogel Comprising Manganese, methods and uses there of, twórcy: 13. osób w tym

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA „MŁODYCH NAUKOWCÓW”

W 2019 roku dr n. biol. Aleksandra Lipka z Katedry Ginekologii i Położnictwa  otrzymała stypendium Fulbright Senior Award (PL/2020/43/SR ) i będzie odbywała staż w Colorado State Unuversity, Ford Collins CO, USA. u Profesora Anthony. Dr Lipka jest czwartą osobą na UWM w Olsztynie i pierwszą na Wydziale Lekarskim, która uzyskała prestiżowe stypendium Fulbright Senior Award. 

Więcej na ten temat:

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA COLLEGIUM MEDICUM

Działalność naukowo-badawcza Collegium Medicum UWM w Olsztynie realizowana jest w oparciu o  środki statutowe, środki przeznaczone na rozwój młodych naukowców (przyznawane w wewnętrznym trybie konkursowym) oraz pozyskiwane z różnych źródeł granty naukowe. Wydział Lekarski prowadzi również działalność upowszechniającą naukę w ramach Olsztyńskich Dni Nauki oraz stale rozwijającą się współpracę naukową z zagranicą.