DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA COLLEGIUM MEDICUM

nauka

Działalność naukowo-badawcza Collegium Medicum UWM w Olsztynie realizowana jest w oparciu o  środki statutowe, środki przeznaczone na rozwój młodych naukowców (przyznawane w wewnętrznym trybie konkursowym) oraz pozyskiwane z różnych źródeł granty naukowe. Wydział Lekarski prowadzi również działalność upowszechniającą naukę w ramach Olsztyńskich Dni Nauki oraz stale rozwijającą się współpracę naukową z zagranicą.

W latach 2015-2019 pracownicy WL zrealizowali 13. grantów z NCN (5. – Miniatura, 3. – Opus, 3. – Preludium, 1. – Sonata i NCN - COVID-19), 6. z NCBR (STRATEGMED, BIOSTRATEG II i II konkurs polsko-tajwański) oraz 2. z MNiSW (SPUB).

Pracownicy Wydziału Lekarskiego zostali wyróżnieni przez JM Rektora UWM w Olsztynie następującymi nagrodami:

- Naukową 4. osoby - pierwszego stopnia, 23. osoby - drugiego stopnia i 3. osoby  - trzeciego stopnia,

- Organizacyjną 30. osób - pierwszego stopnia, 26.  osób  drugiego stopnia i 1. osoba trzeciego stopnia,

- Dydaktyczną 4. osoby pierwszego stopnia, 15.  osób drugiego stopnia i 6. osób trzeciego stopnia,

oraz 20.  Indywidualnych.

Ponadto pracownicy Wydziału otrzymali również liczne nagrody i wyróżnienia m.in. MNiSW, Prezydenta RP, Stowarzyszeń naukowych. (Załącznik 1.9.) 

Przyznane Wydziałowi uprawnienia i kategorie naukowe

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-IV-U-572/2010 z dnia 28 lutego 2011 r. Wydziałowi Lekarskiemu przyznane zostały uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. Od tego czasu przeprowadzono 54. pozytywnie zakończone przewody doktorskie i wszczęto kolejnych 66. W 2016 roku Wydziałowi przyznano  uprawnienia do prowadzenia postępowania habilitacyjnego. Do tej pory na Wydziale przeprowadzono 7. postępowań o nadanie tytułu profesora, 14. postepowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Wykaz zakończonych przewodów doktorskich i  postepowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora  (Załącznik 1.10). W wyniku przeprowadzonej, w 2018 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oceny parametrycznej, WL przyznano kategorię B.

kategoria