STUDENCKA KONFERENCJA CHIRURGII DZIECIĘCEJ „SCALPELLUM”

uwm

W Centrum Symulacji Medycznej odbyła się w dniach 28-29.05.2022 I Ogólnopolska Studencka Konferencja Chirurgii Dziecięcej „Scalpellum”.

Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej przy Klinicznym Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej WSSD w Olsztynie.

W konferencji wzięli udział studenci z 13 polskich uczelni medycznych, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań. Przedstawionych zostało 34 prace.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich prac przed najlepszymi polskimi chirurgami dziecięcymi, m. in.

prof. dr hab. n. med. Januszem Bohosiewiczem - Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chirurgii Dziecięcej, prof. dr hab. n. med.  Przemysławem Mańkowskim - Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej i prof. Dariuszem Patkowskim z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz dr hab. n. med.

Jadwigą Snarską, prof. UWM, Kierownik Katedry Chirurgii Collegium Medicum UWM, prof. dr. hab. n. med. Ireneuszem M. Kowalskim.

Prezentowane prace stały na bardzo wysokim poziomie. Autorzy najlepszych prezentacji otrzymali nagrody w różnych kategoriach.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty praktyczne, podczas których studenci mogli ćwiczyć USG FAST, szycie chirurgiczne, leczenie ran oraz pierwszą pomoc w czasie wojny.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział i wsparli Konferencję.

Pobierz - Książka abstraktów 

kategoria