Sympozjum p.t. „Praktyczne zastosowanie laparoskopii u dzieci”

uwm
uwm

Patronat

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – Prorektor ds. Collegium Medicum

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz – Konsultant Krajowy ds. chirurgii dziecięcej

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

 

 

 

Sympozjum p.t. „Praktyczne zastosowanie laparoskopii u dzieci”

 

     W dniach 18-19 czerwca 2021 r.  na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz w Gospodarstwie Agroturystycznym "Dolina Wierzby" odbyło się ogólnopolskie Sympozjum  pt. "Praktyczne zastosowanie laparoskopii w chirurgii dzieci".

     Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych Oddział Gdański, Szkoła Zdrowia Publicznego i Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chirurgicznie Chorych „Uśmiech” w Olsztynie.

    Było to kolejne, po ponad 2 letniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, spotkanie naukowo-szkoleniowe organizowane przez zespół Oddziału Klinicznego Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem leczenia zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie.

 

     Szkolenie podzielone zostało na dwie odrębne części:

- Warsztaty laparoskopowe, z możliwością obserwacji i bieżącego komentarza na Sali Konferencyjnej WSSD w Olsztynie, operacji małoinwazyjnych wykonywanych u dzieci na Sali Operacyjnej, w godzinach przedpołudniowych, w dniu 18.06.2021 r.

- Sympozjum w Gospodarstwie Agroturystycznym "Dolina Wierzby", W części naukowej od godz. 16 w dniu 18.06.21 r. odbyły się wykłady zaproszonych ekspertów z wiodących klinik chirurgii dziecięcej w Polsce zajmujących się chirurgią laparoskopową u dzieci i prezentacje uczestników. Prezentacje i dyskusja przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych. Dnia następnego odbyły się szkolenie na profesjonalnych trenażerach (symulatorach) laparoskopowych.

     W Warsztatach i Sympozjum brało udział ponad 70 uczestników z całej Polski, nie licząc zaproszonych ekspertów. Przedsięwzięcie naukowe umożliwiło przekazanie i nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, dzielenie się doświadczeniami, odnowienie wzajemnych kontaktów oraz zintegrowanie środowiska chirurgów dziecięcych. Jesteśmy przekonani, że sprzyjająca aura pozostawi w pamięci miłe wspomnienia o Warmii.

     Od wielu lat Oddział Chirurgii Dziecięcej w Olsztynie organizuje ogólnopolskie Sympozja i Spotkania Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, spotkania międzyośrodkowe, jak również od 2006 r. praktyczne Warsztaty Chirurgii Laparoskopowej u dzieci. Wszystkie szkolenia podstaw chirurgii małoinwazyjnej u dzieci spotkały się z dużym zainteresowaniem i oddźwiękiem. Przeszkoliliśmy ponad 400 lekarzy (w tym z Ukrainy i Rosji).

Zdobyliśmy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają nam przeprowadzenie i zorganizowanie podobnych przedsięwzięć naukowych.

kategoria