WSPÓŁPRACA Z LITEWSKIM UNIWERSYTETEM NAUK O ZDROWIU - LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (LSMU) IN KAUNAS, LITHUANIA

uwm

Na mocy porozumień o współpracy zawartych w 2010 roku oraz 2017 roku przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Collegium Medicum,  rozpoczęło współpracę naukowo-badawczą oraz dydaktyczną z Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu - Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) in Kaunas, Lithuania.

Koordynatorem działań jest prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, inicjator zawartych porozumień oraz Kierownik Katedry Rehabilitacji i Ortopedii, Wydziału Lekarskiego.

Zgodnie z zapisami porozumienia z 2017 roku przedmiotem współpracy jest m.in.:

prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymiana wiedzy między pracownikami naukowo-dydaktycznymi, wspólne publikowanie prac naukowych czy wymiana studentów

i pracowników akademickich.

 

link do sprawozdania ze współpracy

kategoria