ZATWIERDZONE PATENTY

nauka

1. Nitkiewicz Szymon, Maksymowicz Wojciech, Barczewska Monika, Siwek Tomasz, postępowanie w toku, Urządzenie do pomiaru siły odwodzenia i przywodzenia palców ręki człowieka, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, numer zgłoszenia: P.418791, 2019.

2. Nitkiewicz Szymon, Maksymowicz Wojciech, Barczewska Monika, Siwek Tomasz,  „Urządzenie do pomiaru siły przywodzenia i odwodzenia palców ręki człowieka”, Polska, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, P.415283, 2018.

3. Hydrogel Comprising Manganese, methods and uses there of, twórcy: 13. osób w tym

I. Małysz-Cymborska, D. Golubczyk, Ł. Kalkowski, P. Walczak, wynalazek wspólny (załącznik), data zgłoszenia 21.12.2017. nr EP 3 501 553.

 Wynikiem działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez Katedry są zgłoszone również inne patenty:

•             Katedra Otorynolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi :

  • Maska oddechowa do pomiarów przepływu powietrza podczas snu, twórcy: A. Kukwa,  M. Śmieja, data zgłoszenia 11.02.2016, nr zgłoszenia P.416104, Pat. Nr 229250
  • Zestaw do monitorowania drożności dróg oddechowych, twórcy: A. Kukwa, A. Zając, Sz. Nitkiewicz, R. Barański, data zgłoszenia 18.11.2016r. nr zgłoszenia  P.419511, patent udzielony decyzją z dnia 14.07.2020r. (nie ma jeszcze nr patentu).
  • Białka z grupy ALKBH do zastosowania w sposobie diagnozowania chorób nowotworowych, ich zastosowanie do identyfikacji substancji o działaniu przeciwnowotworowym oraz pochodne antrachinonu do zastosowania jako lek i w sposobie leczenia i/lub zapobiegania chorobie nowotworowej, wynalazek wspólny: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w W-wie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, UWM

w Olsztynie. Twórca z UWM Pan prof. A. Kukwa (30 twórców z wymienionych jednostek), data zgł. 18.12.2016, nr zgłoszenia P.419848, Pat. Nr 235564

•             Katedra Anatomii i Radiologii:

  • Urządzenie do interakcji z obiektami przestrzennymi, J. Gielecki, A. Żurada, M. Chlebiej, A. Rutkowski, data zgłoszenia 13.02.2018 nr P.424581, Pat.nr 233986
kategoria