DANE O WSPÓŁPRACY POLSKO-LITEWSKIEJ

nauka

Dane o współpracy Polsko-Litewskiej

2017 rok

umowa o współpracy Collegium Medicum UWM w Olsztynie z Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) in Kaunas, Lithuania.

 

2018 rok

Materiały zjazdowe

 1. Lazauskas R., Kowalski I.M., Wojtkiewicz J., Miliauskas R., Stankevicius E.: Application of whole - body vibrations in medicine and sports. International Multidisciplinary Conference. Rehabilitation Yesterday – Today – Tomorrow. Lidzbark Warmiński, 19-20. October 2018: 81.

Projekt

 1. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Rehabilitacja Wczoraj-Dziś-Jutro. Lidzbark Warmiński, 19-20 października 2018 r. – udział czynny, Przewodniczący Komitetu Naukowego.

 

2019 rok

Materiały konferencyjne

 1. Kamelska-SadowskaAM.,  BałdygaE., ŻechowiczT., Stankevičius E., GromadzińskiL., Kowalski IM.: The physiological adaptation to exercise following cardiac rehabilitation in patient after several cardiopulmonary resuscitations and severe hypoxia – case study. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019: 3-4.
 2. Protasiewicz-FałdowskaH., Zaborowska-SapetaK., Kamelska-SadowskaAM., Warmowska-Dawid A., Kowalski IM.: The correlation between lumbar low-grade scoliosis and the magnitude of physiological curvatures of the spine in standing and sitting positions in children. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019: 5.
 3. Warmowska-DawidA., Zaborowska-SapetaK., Kamelska-SadowskaAM., StankevičiusE.,  Kowalski IM.: Clinical complications after spinal cordinjury in pediatric patients. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019: 6-7.
 4. Kamelska-SadowskaAM., Zaborowska-Sapeta K., Stankevičius E., Kowalski IM.: The role of stem cells in the myocardial regeneration and cardiac repair. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019: 8.
 5. Vytenis Arvydas Skeberdis, Kowalski IM.: Peculiarities in cardiac intercellular signaling. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019: 18.
 6. Abramavičius S., Volkevičiute A., Tunaityte A., Venslauskas M., Bubulis A., Bajoriunas V., Kowalski I.M., Stankevičius E.: Ultrasonic modulation of drug action. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019: 13-14.

 

Referaty wygłoszone bez streszczeń

 1. Kowalski I.M.: Wady postawy u dzieci i młodzieży – mity i fakty. International Conference Lithuanian and Polish Women in Europe 2019. Olsztyn - Kaunas 20-23 września 2019.

Projekty

 1. International Conference Lithuanian and Polish Women in Europe 2019. Olsztyn, Poland and Kaunas, Lithuania 20-23 September 2019. – udział czynny
 2. 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019 – udział czynny
 3. Projekt w ramach współpracy UWM w Olsztynie, Polska i Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania. Preparation and implementation of methods to develop disease specific empiric antimicrobial prescription auxiliary. – członek Zespołu Badawczego

 

2020

Komunikaty naukowe

1. Kamelska-Sadowska A.M., Kowalski P., Stankevicius E., Kowalski I.M.: The effect of lateral electrical surface stimulation (LESS) on cell physiology and histological findings of spine muscles in rabbits. International Lithuanian - Polish Conference on Histology, Kaunas. Lithuania, 28 February 2020: 23-24.

Projekt

1. International Lithuanian - Polish Conference on Histology, Kaunas. Lithuania, 28 February 2020.

 

 

Prof. Edgaras Stankevicius MD, PhD (Lithuania)

 • od 02.10.2018 rok  – umowa zlecenie – prof. wizytujący

 

2018 rok

 • International Multidisciplinary Conference. Rehabilitation Yesterday – Today – Tomorrow. Lidzbark Warmiński, 19-20. October 2018.

– 2018 członek Komitetu Naukowego

- przewodniczący Sesji nt. Naczyniowe i chirurgiczne aspekty w rehabilitacji

- udział czynny:

1. Ultradźwięki i mechaniczny wstrząs wywołujący relaks naczyniowy.

Silvijus Abramavičius MD, Prof. Vytautas Ostaševičius, Prof. Vytautas Jūrėnas, Prof. Edgaras Stankevičius MD, PhD.

Institute of Physiology and Pharmacology,Lithuanian University of Health Sciences,Kaunas, Lithuania, Institute of Mechatronics Kaunas University of Technology, Kaunas,Lithuania

 

2. Determinacja reżimu oszczędnej operacji z użyciem wewnątrznaczyniowego cewnika.

Silvijus Abramavičius MD, Jonas Navickas PhD, Prof. Algimantas Bubulis, Mantas Venslauskas PhD, Prof. Edgaras Stankevičius MD, PhD. Institute of Physiology and Pharmacology,Lithuanian University of Health Sciences,Kaunas, Lithuania Institute of Mechatronics Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

 

2019 rok

3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies. Kaunas, Lithuania, 9-10 December 2019 – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

2020 rok

International Lithuanian - Polish Conference on Histology, Kaunas. Lithuania, 28 February 2020 - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Tabelka do raportu o współpracy z Litwą

Lp.

Nazwa uczelni zagranicznej/ instytucji, z którą podpisana jest Umowa o współpracy

Imię i nazwisko koordynatora Umowy / Wydział

 

 

Data obowiązywania Umowy

 

Wspólne publikacje

(liczba)

 

Wspólne projekty

(liczba)

 

Wspólne prezentacje

(liczba)

 

Wymiana osobowa/staże

(liczba)

 

Inne formy współpracy
(jakie/liczba)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

od 2018 r.

1

The Lithuanian University of Health Sciences (Republic of Lithuania)

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski/Wydział Lekarski, Collegium Medicum UWM w Olsztynie

2017-2022

1

6

1

1

3

1

1

7

 

 

 

 

profesor wizytujący

 

 

Na mocy porozumień o współpracy zawartych w 2010 roku oraz 2017 roku przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Collegium Medicum,  rozpoczęło współpracę naukowo-badawczą oraz dydaktyczną z Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu - Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) in Kaunas, Lithuania.

 

Koordynatorem działań jest prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, inicjator zawartych porozumień oraz Kierownik Katedry Rehabilitacji i Ortopedii, Wydziału Lekarskiego.

Zgodnie z zapisami porozumienia z 2017 roku przedmiotem współpracy jest m.in.:

prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymiana wiedzy między pracownikami naukowo-dydaktycznymi, wspólne publikowanie prac naukowych czy wymiana studentów
i pracowników akademickich.

Sprawozdanie ze współpracy

kategoria