Polish Annals of Medicine z 70 pkt. MEiN w wykazie czasopism naukowych

polish annals of medicine

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, iż decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ocena naszego czasopisma naukowego Polish Annals of Medicine wzrosła do 70 pkt MEiN. 
 
Link
 
Polish Annals of Medicine - poz. 25608
 
Zespół Redakcyjny
kategoria