Nauka

nauka

Nauka

W Centrum Symulacji Medycznej odbyła się w dniach 28-29.05.2022 I Ogólnopolska Studencka Konferencja Chirurgii Dziecięcej „Scalpellum”. Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej przy Klinicznym Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej WSSD w Olsztynie. W…
Patronat Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz – Konsultant Krajowy ds. chirurgii dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski – Prezes Polskiego…
Dane o współpracy Polsko-Litewskiej 2017 rok umowa o współpracy Collegium Medicum UWM w Olsztynie z Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) in Kaunas, Lithuania.   2018 rok Materiały zjazdowe Lazauskas R., Kowalski I.M., Wojtkiewicz J., Miliauskas R., Stankevicius E.: Application of…
1. Nitkiewicz Szymon, Maksymowicz Wojciech, Barczewska Monika, Siwek Tomasz, postępowanie w toku, Urządzenie do pomiaru siły odwodzenia i przywodzenia palców ręki człowieka, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, numer zgłoszenia: P.418791, 2019. 2. Nitkiewicz Szymon, Maksymowicz Wojciech,…
Saving...