Nauka

nauka

Nauka

Ważnym elementem wzmocnienia współpracy Collegium Medicum z podmiotami gospodarczymi, łączącym się ze zmianą podejścia do praktycznego znaczenia prowadzenia badań naukowych i ich wpływu na koncepcję nauczania oraz rozwoju wiedzy, jest aktywny udział jednostek CM w projektach łączących naukę i…
W 2019 roku dr n. biol. Aleksandra Lipka z Katedry Ginekologii i Położnictwa  otrzymała stypendium Fulbright Senior Award (PL/2020/43/SR ) i będzie odbywała staż w Colorado State Unuversity, Ford Collins CO, USA. u Profesora Anthony. Dr Lipka jest czwartą osobą na UWM w Olsztynie i pierwszą na…
Działalność naukowo-badawcza Collegium Medicum UWM w Olsztynie realizowana jest w oparciu o  środki statutowe, środki przeznaczone na rozwój młodych naukowców (przyznawane w wewnętrznym trybie konkursowym) oraz pozyskiwane z różnych źródeł granty naukowe. Wydział Lekarski prowadzi również…
Saving...