Nauka

nauka

Nauka

Patronat Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz – Konsultant Krajowy ds. chirurgii dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski – Prezes Polskiego…
Dane o współpracy Polsko-Litewskiej 2017 rok umowa o współpracy Collegium Medicum UWM w Olsztynie z Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) in Kaunas, Lithuania.   2018 rok Materiały zjazdowe Lazauskas R., Kowalski I.M., Wojtkiewicz J., Miliauskas R., Stankevicius E.: Application of…
1. Nitkiewicz Szymon, Maksymowicz Wojciech, Barczewska Monika, Siwek Tomasz, postępowanie w toku, Urządzenie do pomiaru siły odwodzenia i przywodzenia palców ręki człowieka, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, numer zgłoszenia: P.418791, 2019. 2. Nitkiewicz Szymon, Maksymowicz Wojciech,…
Ważnym elementem wzmocnienia współpracy Collegium Medicum z podmiotami gospodarczymi, łączącym się ze zmianą podejścia do praktycznego znaczenia prowadzenia badań naukowych i ich wpływu na koncepcję nauczania oraz rozwoju wiedzy, jest aktywny udział jednostek CM w projektach łączących naukę i…
W 2019 roku dr n. biol. Aleksandra Lipka z Katedry Ginekologii i Położnictwa  otrzymała stypendium Fulbright Senior Award (PL/2020/43/SR ) i będzie odbywała staż w Colorado State Unuversity, Ford Collins CO, USA. u Profesora Anthony. Dr Lipka jest czwartą osobą na UWM w Olsztynie i pierwszą na…
Saving...